Combatre la Desigualtat: El Gran ReptePalau Macaya / 2017-2018

Programa

Visió i perspectiva

COMBATRE LA DESIGUALTAT: EL GRAN REPTE GLOBAL

Un dels grans reptes globals que condiciona el moment actual i que explica el nostre temps és la desigualtat. L’evolució dels processos de mundialització, liderats per l’agenda neoliberal, ha accelerat la concentració de la riquesa en mans d’uns pocs i accentuat la desproporció entre una elit econòmica, l’anomenat 1% de la població i la resta de la humanitat, en un procés que qüestiona els fonaments de la nostra societat present i futura.

Si durant l’emancipació respecte l’Antic Règim, la lluita per la igualtat fou un dels motors per a la consecució dels drets i les llibertats democràtiques que donaren lloc a la modernitat, avui ens adonem que la creixent desigualtat produeix formes cada vegada més asimètriques i il·legítimes de poder. Són diverses les veus que afirmen que la consolidació de les estructures actuals de distribució de béns i recursos fa inviable qualsevol realització dels ideals democràtics.

Objectius

La desigualtat com a fenomen endèmic de les societats contemporànies d'arreu del món precisa de la reflexió, debat i conscienciació de les societats per tal de frenar la seva evolució i reduir el seu impacte en les properes dècades. L’objectiu del projecte és:

  • Generar un debat públic sobre la desigualtat.


  • Fer-lo present en l'agenda pública catalana i internacional.


  • Identificar els temes claus.


  • Elaborar propostes i instruments a compartir amb els actors locals i globals.


El projecte inclou un conjunt d’activitats en diferents formats: conferències, debats i seminaris, amb la voluntat d’oferir un espai plural de diàleg per generar un discurs constructiu que es pugui traslladar en el debat públic i provocar un canvi en les polítiques i en la percepció dels conflictes derivats de la desigualtat.

Activitats
QUI HO ORGANITZA?

La Fundació Catalunya Europa, amb el suport i la col·laboració del Departament de Treball, Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya, la Fundació La Caixa i el Club de Roma, organitzen el projecte “Combatre la desigualtat: un repte Global” que es desenvoluparà el 2017-2018. El projecte compta amb l’assessorament de les institucions col·laboradores i persones rellevants del Consell assessor de la Fundació Catalunya Europa.


El desenvolupament del projecte està coordinat per Pere Almeda i l’equip de direcció de la Fundació Catalunya Europa. Cada sessió compta amb un coordinador que defineix els objectius i temes a debat i és el responsable d’elaborar l’article final que sintetitza el conjunt de la discussió.

Coordinadors del projecte

Pere Almeda i Samaranch

Llicenciat en dret (UAB) i DEA en Ciència Política (UPF i UB) amb una tesi sobre teories de la democracia i federalisme. Ha participat en diversos programes de formació i fellowships a la London School of Economics, Nacions Unides, ESADE i al Forum of Federations. Ha treballat en el Parlament de Catalunya i en els gabinets de Justícia i Presidència del Govern de la Generalitat. Ha estat assesor del Grup dels Verds del Parlament Europeu i fou el coordinador dels projectes internacionals del Recinte de Sant Pau a Barcelona. Ha estat director de la Fundació Palau i Fabre. Actualment és professor associat de Ciència Política a la Universitat de Barcelona, membre de l’executiva de la Fundació Catalunya Europa i coordinador del projecte “Combatre les desigualtats: el gran repte global”.

Oriol Aspachs i Bracons

Director de Macroeconomia i Mercats Financers de CaixaBank Research y Professor de la Barcelona School of Management, de la Universitat Pompeu Fabra. Doctor en Economia per la London School of Economics y Màster en economia y finances pel Centre d’Estudis Monetaris i Financers (CEMFI). Abans d’incorporar-se a CaixaBank va treballar al Financial Markets Group, de la London School of Economics, i al Departament d’Estabilitat Financera del Banc d’Anglaterra. Ha publicat articles en revistes acadèmiques de reconegut prestigi i articles de divulgació sobre política econòmica, mercat de treball, desigualtat, mercat immobiliari i estabilitat financera, entre d’altres.

David Espiga i Garrofé

Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials (UPF), Màster en Economia i Finances (CEMFI-Banco de España) i Programa Vicens Vives de Lideratge i Compromís Cívic (ESADE). Actualment és Gerent de Planificació de Capital a CaixaBank i Director del Programa Superior de Gestió de Riscos (CGRE-IEF). Ha estat coordinador de l’equip d’analistes econòmics al Gabinet de Presidència de la Generalitat de Catalunya.

Xavier Martínez Celorrio

Professor de Sociologia de la Universitat de Barcelona (UB). Investiga les desigualtats educatives, les polítiques socials i la mobilitat social en el grup de recerca CRIT-Creativitat, Innovació i Transformació Urbana de la UB. Col·labora també amb la Fundació Jaume Bofill. Entre d'altres, ha publicat Crisi, descens social i xarxes de confiança (2016), Educación y movilidad social en España (2012) o Educació i mobilitat social a Catalunya (2010). Els seus últims informes i articles analitzen el descensor social, la predistribució, l'equitat educativa, la mobilitat social de joves i immigrants, el sistema de beques, les noves escoles actives, l'impacte de l’austeritat en educació i la innovació social en benestar. Analista de qüestions socials a El Periódico de Catalunya i altres mitjans.Professor of Sociology at the University of Barcelona (UB). He investigates educational inequalities, social policies and social mobility in the research group CRIT-Creativity, Innovation and Urban Transformation of the UB. He also collaborates with the Jaume Bofill Foundation. Among others, he has published Crisis, social decline and networks of trust (2016), Education and social mobility in Spain (2012) or Education and social mobility in Catalonia (2010). His latest reports and articles analyze social debtor, predestribution, educational equity, social mobility of young people and immigrants, the scholarship system, the new active schools, the impact of austerity in education and social innovation in well being. Analyst of social issues in El Periódico de Catalunya and other media.

David Murillo i Bonvehí

PhD en Sociologia; Llicenciat en Humanitats i en management. Professor del Departament de Ciències Socials d'ESADE, a la Universitat Ramon Llull i membre de l'equip de direcció de l'Institut d'Innovació Social de la mateixa institució. Les seves àrees de docència i recerca se centren en l'ètica empresarial, el pensament geopolític i la globalització. Entre les seves últimes publicacions destaquen: From Walmart to Al-Qaida. An interdisciplinary approach to globalization (2015) publicat per Greenleaf Publishing; així com "The Business School 's Right to Operate: Responsibilization and Resistance" publicat al Journal of Business Ethics (2016).

Gemma Pinyol i Jiménez

És directora de polítiques migratòries i diversitat a Instrategies i investigadora associada del GRITIM-UPF. És Experta del Consell d'Europa en el marc del Projecte de Ciutats Interculturals i coordinadora de la RECI-Red de Ciudades Interculturales. Ha estat directora del Gabinet de la Secretaria d'Estat d'Immigració i Emigració (2010-2012) i, amb anterioritat, responsable del Programa Migracions de CIDOB (2001-2010). Forma part de l’Informal Expert Group on Economic Migration de la Comissió Europea i ha estat vinculada a diferents projectes europeus liderats pel Consell d'Europa i la Comissió Europea. És llicenciada en Ciències Polítiques per la Universitat Autònoma de Barcelona i màster en Estudis Internacionals.

PALAU MACAYA

Passeig de Sant Joan, 108. 08037 BARCELONA
www.palaumacaya.com